KENNIS UP TO DATE

UW KENNIS HET JAARROND UP TO DATE

              EERSTVOLGENDE CURSUSSEN                                              KOMENDE CURSUSSEN

Professioneel onderhandelen voor advocaten en bedrijfsjuristen

Doelgroep: Deze cursus gaat over professioneel onderhandelen voor advocaten en bedrijfsjuristen en is tevens uitermate geschikt voor de professionele mediator die meer inzicht wil krijgen in onderhandelingstechnieken.

Docent: de heer mr. dr. Maxime J.G.P. Kaplan, onderhandelingsadviseur en gepromoveerd op zijn proefschrift over commercieel onderhandelen.

De cursus wordt gegeven in 3 dagdelen van 4 uur welke apart zijn te volgen.

Datum: 7, 14, en 21 maart. Telkens van 13.30 uur tot 17.30 uur.

De hedendaagse jurist in bedrijf en de begeleidende advocaat dienen mede ervoor te zorgen dat juridische problemen worden voorkomen. Daarom dienen juist zij te weten hoe zij zo goed mogelijk over een contract kunnen onderhandelen.

Enkele punten die worden behandeld zijn:

  • Het ontwerp van een contracten;
  • De bescherming tegen aansprakelijkheden;
  • De risico’s van het onderhandelen
  • Kennis van onderhandelingstechnieken;
  • inzicht in de structuur van onderhandelingen;
  • onderhandelingen professioneel voorbereiden en uitvoeren;
  • valkuilen bij het onderhandelen vermijden;
  • Hoe je als juridische businesspartner kunt optreden in een commerciële omgeving.

Voor meer informatie over deze cursus zie hier

____________________________________________________________

Valkuilen mededingingsrecht

Doelgroep: bedrijfs(juristen), compliance officers en advocaten

Docenten: mr.dr. M.Ph.M. Wiggers (advocaat Loyens & Loeff N.V.) en mr. R.A. Fröger (advocaat Loyens & Loeff N.V.).

De cursus bestaat uit één dag (twee delen) op donderdag 5 april 2018

Locatie: Hotel Campanile Vlaardingen, Kethelweg 220/222, 3135 GP Vlaardingen.

Inleiding

Elke onderneming heeft te maken met het mededingingsrecht. Aan een overtreding van de mededingingsregels kleven grote risico’s, zoals boetes voor ondernemingen en leidinggevenden,

reputatieschade en schadeclaims. Op 1 juli 2016 zijn de boetes die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan opleggen bovendien aanzienlijk verhoogt. Het is van belang om mededingingsrechtelijke risico’s tijdig te herkennen en te voorkomen dat deze risico’s zich verwezenlijken.

In deze cursus zetten de docenten de belangrijkste aspecten van het mededingingsrecht op een rij. In de cursus komt de systematiek van de wet aan bod, maar wordt ook uitvoerig stil gestaan bij de jurisprudentie en de praktische oplossingen die de docenten in de praktijk hanteren en tegenkomen.

Tijdens de cursus passeren onderwerpen de revue als het kartelverbod, horizontale en verticale overeenkomsten, informatie-uitwisseling, concentratiecontrole en andere samenwerkingsvormen en compliance.

Zie voor meer informatie hier

______________________________________________________________

IE rechten in de dagelijkse praktijk: what (not) to do

Deze cursus is met name bedoeld voor bedrijfsjuristen, compliance officers en advocaten.

Docent: Lenneke van Gaal, IP lawyer (Lenneke is een echte ‘IP-aholic’).  

Datum: woensdag 11 april 2018. Tijdsduur 4 uur.

Locatie: Hotel Campanile Vlaardingen, Kethelweg 220/222 3135 GP Vlaardingen.

Deze cursus is bedoeld voor bedrijfsjuristen die zich niet dagelijks geconfronteerd zien met IE-rechten, maar die er wel mee in aanraking komen en graag meer zouden willen weten over de (on)mogelijkheden ten aanzien van de bescherming van ideeën en producten en aan welke juridische aspecten moet worden gedacht als het gaat over de marketing van producten of diensten. De cursus is met name bedoeld een overzicht te geven van punten waar elke onderneming op zou moeten letten, met daarbij vooral veel aandacht voor welke praktische stappen te zetten. Er zullen veel praktijkvoorbeelden worden gegeven, zodat er veel ruimte is en ontstaat voor vragen en discussies.

Zie voor meer informatie hier

 

 

Voor het komende voorjaar heeft  Kennis Up To Date een mooi aanbod van praktijkgerichte actualiteiten- en basiscursussen tegen zeer concurrerende prijzen. Het programma bestrijkt meerdere rechtsgebieden welke voor advocaten, (bedrijfs)juristen, bestuurssecretarissen, HR-professionals, CEO's en CFO's  enz. relevant zijn. De cursussen worden gemaakt door ervaren en ‘dedicated’ docenten op academisch niveau die ieder specifieke kennis hebben van het desbetreffende rechtsgebied en daarnaast ook beschikken over praktijkervaring.

____________________________________________________________

De vennootschapsrechtelijke positie van de bestuurder – in een notendop

Doelgroep: (aanstaande) bestuurders, advocaten en bedrijfsjuristen die bestuurders adviseren.

Docenten: Irene Tax (partner/advocaat Quint Legal) en Prof. mr. Wilco Oostwouder Hoogleraar Bedrijfsfinancieel Recht

Datum: maart/april 2018 (datum wordt nader bepaald)

Deze cursus richt zich op de vennootschapsrechtelijke positie van bestuurders van Nederlandse rechtspersonen (BV’s en NV’s, stichtingen etc.).

Inleiding

Er bestaat in toenemende mate een bereidheid om bestuurders aan te spreken op hun gedrag en verantwoordelijkheden – niet alleen in de media maar ook in procedures. Ook de wetgever staat niet stil: de wet “Civielrechtelijk Bestuursverbod” is onlangs in werking getreden en er ligt een wetsvoorstel dat de mogelijkheden om bestuurders van stichtingen en verenigingen aan te spreken vergroot. Deze ontwikkelingen leiden tot een hernieuwde belangstelling voor de taken en verantwoordelijkheden van de bestuurders en de grenzen daarvan en op de aansprakelijkheidspositie van bestuurders in brede zin.

Ook is er een groeiende stroom van jurisprudentie waarin dit onderwerp centraal staat.

In deze cursus komen al deze onderwerpen ruim aan bod, naast vele andere daarmee verband houdende thema’s, zoals de mogelijkheden om bestuurders tegen aansprakelijkheid te beschermen en hoe bestuurders om dienen te gaan met tegenstrijdige belangen.

Wilt u meer weten over deze cursus stuur dan s.v.p. een e-mail naar ons.

_______________________________________

Cursus sociale verzekeringsrechtelijke aspecten voor bedrijfsjuristen

Doelgroep: bedrijfsjuristen. HR-staf, Sociaal Verzekeringsadviseurs enz..

Docent: Lex van den Heuvel. Hij heeft ruim 20 jaar als jurist bezwaar en beroep bij het UWV gewerkt, zowel met werkgevers als werknemers als tegenpartij.

Datum: april 2018

Inleiding

In de dagelijkse praktijk van bedrijfsjuristen ligt het accent meestal op arbeidsrechtelijke aspecten of overeenkomsten-/verbintenissenrecht.  

Toch speelt het sociale zekerheidsrecht ook een (vaak onbekende) rol in de dagelijkse praktijk bij een bedrijf en kennis daarvan is vaak niet op hetzelfde niveau als het arbeidsrecht of overeenkomstenrecht. Gebrek aan die kennis kan geld gaan kosten bij geen of onjuiste acties of geld opleveren bij juist gebruik van mogelijkheden.

Tijdens deze cursus zullen meerdere voorbeelden worden besproken waar het sociale verzekeringsrecht de dagelijks praktijk van een bedrijf raakt

Deze cursus is dan ook speciaal voor bedrijfsjuristen bedoeld: geef letterlijk en figuurlijk meerwaarde aan uw functie door de kennis van de sociale zekerheid optimaal te benutten en zo geld te besparen of zelfs verdienen voor uw organisatie.

Wilt u meer weten over deze cursus stuur dan s.v.p. een e-mail naar ons.

___________________________________________________________

De Wet Werk & Zekerheid van A. tot Z.

Doelgroep: bedrijfs(juristen) en advocaten
Docenten: Maureen te Poel (advocaat bij Loyens Loeff N.V.) en Klaas Wiersma (partner en advocaat Loyens Loeff N.V.).

Datum: mei 2018

Inleiding

Het arbeidsrecht is continu in ontwikkeling. Op 1 juli 2015 is de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) in werking getreden. De WWZ heeft het arbeidsrecht, zeker op het gebied van het ontslagrecht, ingrijpend veranderd. De docenten van deze cursus, Maureen te Poel en Klaas Wiersma hebben, onder meer in samenwerking met de UvA, het Handboek Wet werk en Zekerheid geschreven waarvan inmiddels de tweede druk is verschenen. Een druk die met alle jurisprudentie en ontwikkelingen in de afgelopen periode niet lang op zich kon laten wachten.

In deze cursus zetten de docenten de belangrijkste aspecten van de WWZ op een rij, waarbij eenzelfde opzet wordt gehanteerd als in het overzichtelijke Handboek Wet werk en Zekerheid. In de cursus komt de systematiek van de wet aan bod, maar wordt ook uitvoerig stil gestaan bij de jurisprudentie en de praktische oplossingen die de docenten in de praktijk hanteren en tegenkomen.

Tijdens de cursus passeren onderwerpen de revue als: flexibele arbeid, de transitievergoeding, de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter en opzegging van de arbeidsovereenkomst met en zonder toestemming van het UWV.

Ook de opzegverboden komen bij beide routes aan bod. De WWZ heeft de weg geopend voor een aanzienlijk uitgebreider pallet aan rechtsmiddelen; de mogelijkheden en mogelijke uitkomsten daarvan worden, met behulp van casusposities, besproken.

Wilt u meer weten over deze cursus stuur dan s.v.p. een e-mail naar ons.

Klik hier om naar de agenda te gaan

 

 Telefoon: 06 194 75 596

 E-mail: info@kennisuptodate.nl

KvK 63772078

BTW NL070850288B02

          Aanmeldformulier

 

Onze QR code

 Wij hebben een uniek samenwerkingsverband met het opleidingsinstituut Meer Kennis.

Kennis Up To Date heeft altijd een mooi aanbod van praktijkgerichte actualiteiten- en basiscursussen tegen zeer concurrerende prijzen.

Meer Kennis is met name gericht op verdiepende juridische- en governance cursussen.

Wilt u voor uw bedrijf een cursus op maat of incompany? Geen probleem, wij staan u geheel ten dienst.

Zowel het onderwerp als het cursusmateriaal wordt dan geheel op uw organisatie en uw medewerkers toegesneden.